Teoretický seminář

Přednášky jsou v plném znění uvedeny ve sborníku 1. sympozia, který lze získat ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

1/ Kirsch Roland, Ing., CSc.
Nový Bor
Úvodní příspěvek

2/ Drahotová Olga PhDr.
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, ČR
Severočeské ryté sklo 18. století.

3/ Brožková Helena PhDr.
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, ČR
Klasické předlohy k práci řezáčů
1. poloviny 19. století

4/ Braunová Helena
Sklářské muzeum Kamenický Šenov, ČR
Ryté sklo ve sbírce Václava Jílka

5/ Tisch Tomas
Jacksonville, N. Y., USA
Rytina v USA – nové formy

6/ Dittrich Alfred Dr.
Vídeň, Rakousko
Rytina ve sbírce Dittrich (České sklo od
roku 1945 do současnosti)

7/ Rath Harald
J. a L. Lobmeyr Vídeň, Rakousko
Rytina na likérovém skle

8/ Pennel Ronald Prof.
Hereford, Anglie
Reliéfní rytina ve skle a bronzu

9/ Klein Vladimír, ak. malíř
Nový Bor, ČR
Zkušenosti s výukou v Japonsku
(zaměřeno na ryté a broušené sklo)

10/ Merker Gernot H.
Kelheim, BRD
Pohled na sklo – malba a rytina

11/ Theuerjahr Hans Georg
Zwiesel, BRD
Rytina na skle v odborné škole ve Zwieselu

12/ Anne Dybka, Robinson Paddy
a Rozlyn de Bussey
Austrálie
Nové aspekty rytiny v Austrálii

13/ Merker Ursula
Kelheim, BRD
Jdu sklu pod kůži

Krátké referáty
1/ Čančík Arno
Nový Bor, ČR
Spojení tradičních a moderních
způsobů rytí

2/ Roubíček René, ak. sochař
Kamenický Šenov, ČR
historie kamenickošenovské sklářské
školy po r. 1945

3/ Mareš Jan, ak. malíř
Praha, ČR
Vlastní tvorba v oblasti rytého skla

4/ Glückaufová Marie
Nový Bor, ČR
Doprovodné slovo k práci

5/ Harcuba Jiří, prof.
Praha, ČR
Dominik Biman