Severočeské městečko Kamenický Šenov se v měsíci září 1996 stalo dějištěm mimořádné události. U příležitosti oslav 140. výročí založení nejstarší sklářské školy světa se zde ve dnech 23.–29. 9. konalo 1. Mezinárodní sympozium Rytého Skla. Při společné práci a diskuzích se setkalo více jak padesát aktivních účastníků z ČR, Německa, Rakouska, Austrálie, Panamy, USA, Japonska, Norska, Velké Británie a Estonska. Současné ryté sklo, prezentované předními výtvarníky a zručnými řemeslníky, zaujalo také sklářské odborníky, historiky, sběratele a muzejníky, jichž se sešlo také téměř padesát.

Oblast Kamenickošenovska, propojená v povědomí odborné veřejnosti s představou uměleckého řezaného skla, byla svým historickým kontextem již dávno předurčena pro konání takovéto akce. Vždyť řezáči skla zde byli činní již od 17. století. Právě tady vznikla v roce 1856 sklářská škola, celá desetiletí příznivě působil vliv L. Lobmeyra a později i jeho synovce Stefana Ratha. Připomenutí této tradice i otázka dalšího vývoje rytého skla se staly podnětem k přípravě sympozia. K předem vytyčeným cílům patřila prezentace jedné z nejnáročnějších. a nejkrásnějších technik, podpořená vzájemnou výměnou názorů a zkušeností, i objevováním nových dimenzí této královny zušlechťovacích technik.

Týden intenzivního vypětí a kooperace zdůraznil skutečnost, že pro budoucnost rytého skla je velmi významná společná práce výtvarníků a řemeslníků. Neboť myšlenku a výtvarnou formu, která je výrazem doby a rytmu současného života, dokáže přesvědčivě zachytit právě tvořivá ruka uměleckého řemeslníka. S díly, v nichž autoři vyjádřili své životní pocity a postoje, a v nichž je zachycen konkrétní rukopis tvůrců, se mohli zájemci seznámit na výstavách ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově a v galerii Wünsch v Novém Boru. Umělecké práce, prezentované v tomto katalogu, se stanou svědectvím své doby i výpovědí o 1. Mezinárodním sympoziu rytého skla v Kamenickém Šenově.