Teoretický seminář

Přednášky jsou uvedeny v katalogu
2. sympozia, který je k dostání ve
Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

1/ Kirsch Roland, Ing., CSc.
Nový Bor
Úvodní referát

2/ Gelnar Michal
Nový Bor
Ryté sklo z povrchových nálezů barokní
sklárny Rollhütte v Lužických horách

3/ Drahotová Olga PhDr.
UPM Praha
Barokní tématika na českém skle 18. století

4/ Brožková Helena PhDr.
UPM Praha
Dominik Biemann v českých sbírkách

5/ Lněničková Jitka, PhDr.
Praha
Rytci na šumavských sklárnách
v 19. století 6/ Spiegel Walter
Rettenbach, Německo
Dominik Biemann – Rytecký rukopis
a otázky přípisů

7/ Hlaveš Milan PhDr.
UPM Praha
Řezané sklo Kamenickošenovska
2. poloviny 19. století (Výbor z diplomové
práce PhDr. J. Urbancové)

8/ Rath Harald
Vídeň, Rakousko
Die Entwerfer für J. & L. Lobmeyr, Wien

9/ Schmitt Eva
Freiburg i. B., Německo
Fred Frietsche z Kamenického Šenova,
průkopník figurální řezby v Československu

10/ Dittrich Alfred Dr.
Vídeň, Rakousko
Oldřich Lípa

11/ Langhamer Antonín
Jablonec n/N.
Sklářské odborné školy v ČR 12/ Dufková Ludmila PhDr.
MG Brno
Brněnská Trienále rytého skla

13/ Stölting Eliška
Hamburg, BRD
Kultur im Hamburg

14/ Gaál Endré
Budapest, Maďarsko
Umělecké sklo v Maďarsku

15/ Saare Mare
Tallinn, Estonsko
60 let rytého uměleckého skla v Estonsku

16/ Lawrence Amanda
Cheltenham, Velká Británie Ronald Pennell

17/ Hubert Karin
Obernkirchen, Německo
K pohádce “Šest kamarádů”

slide show/ U. Merker – BRD, I. Shustrova
– Rus, A. Kinnaird – UK, D. Mann – UK