Před třemi lety se poprvé stal Kamenický Šenov dějištěm mezinárodního sympozia rytého skla, pořádaného u příležitosti 140. výročí založení Střední umělecko- průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Letošní 2.ročník, jemuž byla udělena záštita české komise UNESCO, byl věnován 200.výročí narození rytce, výtvarníka a obchodníka Dominika Biemanna. Cílem sympozia bylo vyvolání podnětů k nové tvorbě v rytém skle, snaha získat pro tuto myšlenku nejlepší odborníky z celého světa, stejně jako obnovení starých a vytvoření nových pracovních i osobních kontaktů. Letošního ročníku se zúčastnilo 142 rytců, výtvarníků, historiků, sběratelů a galeristů z 11 zemí (CZ , BRD , A , USA , RUS , GB , NL , PL , H , JAP , EST ), přičemž výtvarníků a rytců bylo 77.

Neustále rostoucí zájem o ryté sklo potvrdila značná účast sklářských odborníků, umělců a řemeslníků, i vysoká úroveň exponátů, vystavených od 18. 9. do 31. 10. v Glascentru. Ve srovnání s galerijním charakterem výstavy I.sympozia, poskytuje tato reprezentativní kolekce mnoha tvůrců ucelenější přehled o současném rytém skle ve světě.

Sympozium, naplněné tvůrčí a nesmírně přátelskou atmosférou, přispělo ke vzájemnému dialogu a porozumění. Proběhlo mnoho zapálených diskuzí a byla navázána nová přátelství… Skvělá práce organizačního týmu zajistila ke spokojenosti všech zúčastněných

příjemný průběh celého sympozia. Věříme, že se k nám v roce 2002, který v K. Š. proběhne ve znamení 650. výročí založení města, mnozí z vás opět vrátí, aby na živné půdě bohaté historické tradice přispěli k vývoji rytého skla současnosti i budoucnosti.