Teoretický seminář

Přednášky jsou uvedeny v katalogu
3. sympozia, který je k dostání ve
Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově.

1/ Kirsch Roland, Ing., CSc.
Nový Bor, CZ
Úvodní referát (česky)

2/ Polanecký Jaroslav J.
CZ
Druhý život antických kamejí (česky)

3/ Wehner Günter
D
Diatreta včera a dnes (německy)

4/ Welsing Lia & Čančík Arno
NL, CZ
Nizozemské ryté sklo 17.–20. století

5/ Rühl Karin
D
Vztahy přesahující hranice mezi sklářskými
muzei ve Frauenau a v Čechách (německy)

6/ Haller Jörg
D
Rytina skla a její historie v nové koncepci
Sklářského muzea ve Frauenau (německy)

7/ Agnus Mark
D
Úloha rytí skla v mezinárodní výtvarné
akademii ve Frauenau (anglicky)

8/ Takeda Atsushi
JAP
Vývoj skla v Japonsku v porovnání
s Evropou (anglicky)

9/ Ibragimov Fidail
RUS
Současné sklo v Rusku (anglicky)

10/ Larva Petr
CZ
Sdružení M.E.C.C.A. Terezín

11/ Lípa Oldřich
CZ
Průmyslová rytina s otazníkem (česky) 12/ Mareš Jan
CZ
Technika Graal převedená do malosériové
výroby Moser a.s. Karlovy Vary, design
Jan Mareš

13/ Rath Peter
Vídeň, A
Spolupráce výtvarníka a rytce (německy)

14/ Coleman Katharine
Cheltenham, GB
Existuje budoucnost výuky rytí skla
v Británii? (anglicky)

15/ Janák František & Parriott Charlie
CZ, USA
Rit Rochester (česky)

16/ Harcuba Jiří
CZ
Škola Dominika Bimana (česky)

17/ Rydlová Eva
CZ
Muzeum skla v Corningu (česky) 18/ Merker Gernot H.
D
Sklářská cena Uelzen (německy)

/krátké referáty/
1/ Kelly Jessamy

GB
bezejména (anglicky)

2/ Shustrova Irina

St. Petersburg, RUS
Macgrav Ltd. (anglicky)

3/ Merker Ursula

D
Ich gehe dem Glas unter die Haut
(německy)

4/ Phipss Claudia
GB

5/ Votrubová Jaroslava
CZ
Pár slov k osobnímu programu (česky)/
Ein paar Worte zum persönlichen
Programm (německy)

6/ Rath Harald
Vídeň, A
Der Graveur und der Markt
(das Käuferpublikum) (německy)
Glasgravur und Bier seien in Allah
mit Euch (německy)

7/ Pilvi Ojamaa
EST

/úvodní řeč k výstavě/
1/ Hlaveš Milan

CZ
3. Ročník mezinárodního
sympozia rytého skla