Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou katalog z našeho nedávného společného setkání, uspořádaného u příležitosti 650. výročí vzniku Kamenického Šenova. Katalog je obrazem průběhu třetího ročníku sympozia, tak jak nám všem zůstal uložen v paměti. První zářijový týden roku 2002 pro nás zůstane naplněn mimořádnou aktivitou, tvůrčí prací a nádhernou přátelskou atmosférou. Pocit sounáležitosti k tajuplnému a křehkému světu rytiny svedl do Kamenického Šenova výtvarníky, rytce, sběratele a další zájemce z deseti zemí a na krátký čas vzájemně prolnul jejich osudy. Letošní ročník byl vyjímečný tím, že se v prostředí sklářské školy sešli nejen špičkoví světoví umělci, ale také studenti uměleckých škol a amatérští tvůrci kurzu Školy Dominika Bimana. Navzdory nepříznivé situaci po povodních jsme se rozhodli sympozium neodkládat. A odhodlanost vás všech, kteří jste k nám přijeli často z velmi vzdálených míst, nám potvrdila správnost tohoto rozhodnutí. I při nižší účasti se závěrečná výstava stala přehlídkou svěžích návrhů výtvarníků i zručnosti a dovednosti těch, kteří dílům vdechli život.

Ohlédneme-li se za uplynulými třemi ročníky sympozií, uvědomujeme si stále intenzivněji smysl uskutečňování našich cílů, kterými jsou podpora vzájemných kontaktů, diskuzí, vytváření podnětů k nové tvorbě i příležitostí k experimentování.

Rádi bychom v příštích ročnících dali ještě větší prostor výměnám názorů o současnosti a budoucnosti rytého skla, a to nejen z hlediska vlastní tvorby, ale i jejího uplatnění. Ryté sklo se asi nikdy nestane předmětem běžného užívání, ale přesto se jeho krása a jedinečnost stává nepostradatelnou pro naši duši. Na nás všech záleží, abychom ostatní naučili chápat nádheru a ušlechtilost této sklářské techniky.

Děkujeme vám všem, kteří tato sympozia vytváříte,s radostí je připravujete nebo do nich vkládáte nemalé finanční prostředky, všem, pro něž se Kamenický Šenov stal součástí jejich života. Děkujeme za příležitost poznání skutečné radosti z tvoření, za to, že jsme se na této cestě mohli potkat …

Helena Braunová

(převzato z katalogu 3. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA RYTÉHO SKLA)