/Cena zámku Bezdružice/
Cena zámku Bezdružice je určena všem účastníkům sympozia v souladu s jeho základní ideou „vyvolávat podněty k nové tvorbě v oboru rytí skla“. Cena je udělena za objevování a hledání nových cest, nových technik a technologií ve využití rytí skla ve volné tvorbě.

/Cena České sklářské společnosti/
Posláním Ceny České sklářské společnosti je zvýšení zájmu především mladých pracovníků v oboru rytí skla – včetně studentů – o využití nových technik, zvyšujících produktivitu práce, umožňujících vytváření nových atraktivních dekorů a výrobků, odlišujících se od klasických vzorů.

/Cena Ronalda Pennella/
Cena profesora Ronalda Pennella (Anglie) tématicky zaměřená na přírodní a kulturní památky severních Čech je určena studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Prof. Ronald Pennell se stal od roku 1982, kdy poprvé navštívil SUPŠS v Kamenickém Šenově, jejím velkým přítelem. Oceňuje vysokou úroveň výuky a výsledky studentů. Touto cenou chce porozumět a podpořit tvůrčí úsilí studentů.

/Cena Sdružení sympozia/

Sdružení sympozia rytého skla uděluje cenu za dlouhodobý přínos rytému sklu.

/Cena Petera Ratha/
Cena Petera Ratha je vyhlášena pro účastníky, jimiž jsou osobnosti z uměleckých profesí z jiných oborů než sklářských. Návrhy zhotovené známými umělci z České republiky, Rakouska a USA realizovali rytci této oblasti.

/Studentský program sympozia/
V době sympozia od 5. do 9. září pracovali vybraní studenti sklářských škol z České republiky, Německa i dalších zemí na zvláštním studentském programu vyhlášeném Petrem Rathem. Jejich tvorba byla zaměřena na kombinaci technik rytí skla s malbou.

/Cena Sklářského muzea/
Určena byla všem – kromě profesionálních výtvarníků –, kteří v měsících červnu a červenci muzeum navštívili a vypracovali návrh pro rytinu na jeden ze dvou vybraných tvarů. Soutěže se zúčastnilo 26 dětí a 2 dospělí. Bylo uděleno šest cen a jedno čestné uznání. Čtyři z návrhů byly realizovány místními rytci. Ocenění udělovala komise ve složení: prof. Jiří Harcuba, prof. René Roubíček, prof. Vladimír Kopecký, ředitel SUPŠS Kamenický Šenov Pavel Werner, prof Marián Karel, Antonín Langhamer, Peter Rath, Josef Kessler, Helena Braunová