Pondělí 5. 9.
– registrace v informační kanceláři v GLASSiCENTRU, předání hotových prací ve sklářském muzeu
– zahájení ve Vzdělávacím centru Městského úřadu v Kamenickém Šenově, informace o průběhu sympozia a organizačních záležitostech, raut
– prohlídka dílen Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské /dále SUPŠS/

Úterý 6. 9.
– seznámení s technikou řezání skla vodním paprskem ve firmě v České Kamenici, návštěva dílen a ateliérů výtvarníků regionu
– prezentace účastníků sympozia ve vzdělávacím centru /možnost projekce z CD-R a diapozitivů 5 x 5/
– koncert v kostele

Středa 7. 9.
– volný program dle nabídky výstav a akcí
v regionu /individuální návštěva/ – den otevřených dveří v SUPŠS pro veřejnost

Čtvrtek 8. 9.
– návštěva dílen a ateliérů výtvarníků regionu – volný program dle nabídky výstav a akcí v regionu /individuální návštěva/
– pivní večírek na zahradě u Petra Ratha s programem
– do 18.00 hodin odevzdání hotových prací
ve sklářském muzeu

Pátek 9. 9.
– seminář

Sobota 10. 9.
– volný program
– vernisáž výstavy prací účastníků sympozia ve sklářském muzeu
– slavnostní ukončení sympozia, předání cen, společenský večer s tancem

Neděle 11. 9.
– odjezd z Kamenického Šenova