V neděli 11. 9. 2005 skončilo v Kamenickém Šenově 4. Mezinárodní sympozium rytého skla, které probíhalo od pondělí 5. září. Jeho organizátory byli Sdružení sympozia rytého skla, Město Kamenický Šenov, Česká sklářská společnost, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Sklářské muzeum a Sklářský ateliér Petera Ratha v Kamenickém Šenově.

Sympozia se zúčastnilo více než 90 výtvarníků, rytců, studentů a dalších zájemců z 12 zemí světa (Česká republika, Austrálie, Rusko, Estonsko, Německo, Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko, Polsko, Japonsko, Holandsko, Belgie).

Cílem sympozia bylo vyvolávání podnětů k nové tvorbě v rytém skle a diskuze o možnostech její realizace, obnovování starých a vytváření nových kontaktů, získávání nejlepších odborníků tohoto oboru z celého světa pro tuto myšlenku. Výtvarníci a rytci měli program již tradičně rozdělen do tří základních částí – na program pracovní, kulturní a odborný. Pracovní program realizovali společně se studenty sklářských škol v dílnách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, kde jim byly k dispozici dílny rytecké, brusičské, malířské, i další odborné zázemí školy. Další část tvořil program doplňkový, zahrnující návštěvy sklářských firem, ateliérů a domácích dílen v okolí Kamenického Šenova a Nového Boru (Fa. Šiler Č.Kamenice, zabývající se řezáním skla aj. materiálů vodním paprskem, TGK Skalice, ateliér a

galerie tavených plastik J.Fišara v Polevsku, rytecká dílna R.Sukupa ve Svoru, rytecká dílna A.Čančika v Novém Boru-Arnultovicích, sklářská ateliérová huť Václava Štěpánka v Novém Boru, ateliér prof. R. Roubíčka v Kamenickém Šenově). Součástí tohoto programu byly kulturní a společenské akce, např. koncert v kostele, pivní párty u Petra Ratha, společenský večer na závěr sympozia atd. Mnozí z účastníků využili také nabídky návštěv obou sklářských muzeí v Kamenickém Šenově a Novém Boru, výstav ve sklářské škole, v nově otevřené výstavní síni Radima Váchy i v ateliéru Petra Ratha. Někteří z účastníků sympozia prezentovali v rámci odborné části svoji vlastní autorskou tvorbu v průběhu úterního odpoledne, během celodenního simultánně tlumočeného pátečního semináře si pak vyslechli účastníci, odborná veřejnost a studenti kamenicko šenovské sklářské školy přednášky a krátké příspěvky významných lektorů, odborných pracovníků muzeí, sběratelů, i svých kolegů.

Program obsáhl mj. i akce přístupné veřejnosti. Například středa 7. 9. byla Dnem otevřených dveří ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské a ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově. Velmi potěšitelná byla vysoká účast několika tříd zdejší základní školy. Kromě práce v dílnách SUPŠS se mohli zájemci seznámit s právě probíhající ukázkou zhotovování skla foukaného nad kahanem, prezentovanou ve sklářském muzeu Davidem Wünschem. Pro některé návštěvníky byl zážitek umocněn i možností vyzkoušet si vlastnoručně tuto techniku.

K dalším aktivitám určeným veřejnosti patřil úterní koncert v kostele, připravený pěveckým sdružením Cansonetta z Kunratic. Neodmyslitelnou součástí sympozia se stala rovněž výstava prací účastníků ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově, která probíhá v době od 10. 9. do 30. 10. 2005. Srdečně zveme všechny, které zajímá, jakým směrem se současné ryté sklo ve světě vyvíjí!

Letošní ročník s sebou přinesl některé změny, např. v podobě vyhlášení nových soutěží. První z nich probíhala v měsících červnu a červenci, a zapojit se do ní mohli všichni návštěvníci sklářského muzea s výjimkou profesionálních sklářských výtvarníků, kteří se v pracovním listě pokusili o návrh rytiny na jeden ze dvou určených tvarů. Soutěže se účastnilo 26 dětí a 2 dospělí. Uděleno bylo celkem /> 6 cen (2 tvary, na každý z nich 1.–3. místo) a 1 čestné uznání. Realizovány byly oceněné návrhy za první a druhá místa. 1. místo získali: Markéta Váchalová, Nový Bor (realizace Jana Švandrlíková) a Přemysl Činčura, Kladno (realizace Lenka Petříková ). 2. místo: Jaroslav Rác, Děčín (realizace Tomáš Pelcman) a Vojta Frömmel (realizace Lenka Petříková). 3. místo: František Matula, Chotovice a Vilda Smejkal, Kamenický Šenov. Čestné uznání: Gerhard Sacher, Lollar- Odenhausen, Německo, návrh na téma Člověk – cesta dějinami lidstva. Návštěvníci mohou tato dílka spatřit na výstavě v muzeu v době od 10. 9. do 30. 10. 2005.

Další ocenění – Zámku Bezdružice, České sklářské společnosti, Ronalda Pennella, Sdružení sympozia, Petra Ratha a Studentský program – byla hodnocena a vyhlášena porotou ve složení: prof. Jiří Harcuba, prof. René Roubíček, prof. Vladimír Kopecký, prof. Marián Karel, ředitel SUPŠS Kamenický Šenov Pavel Werner, Antonín Langhamer, Peter Rath, Josef Kessler, Helena Braunová:

/Cena zámku Bezdružice/
Byla určena všem účastníkům sympozia v souladu se základní ideou „vyvolávat podněty k nové tvorbě v oboru rytí skla“. Udělena byla za objevování a hledání nových cest, nových technik a technologií ve využití rytí skla ve volné tvorbě studentu VŠUP Praha Josefu Divínovi. Čestná uznání získali Jitka Skuhravá, CZ, Petr Larva, CZ, Alexander Fokin, Rusko, Mare Saare, Estonsko.

/Cena České sklářské společnosti/
Jejím posláním bylo zvýšení zájmu především mladých pracovníků – včetně studentů – v oboru rytí skla o využití nových technik, zvyšujících produktivitu práce, umožňujících vytváření nových atraktivních dekorů a výrobků, odlišujících se od klasických vzorů. Udělena Janu Pánkovi, studentu VŠUP Praha.

/Cena Ronalda Pennella – Anglie/
Byla určena studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově a tématicky

zaměřena na přírodní a kulturní památky severních Čech. Prof. Ronald Pennell se stal od roku 1982, kdy poprvé navštívil SUPŠS v Kamenickém Šenově, jejím velkým přítelem. Oceňuje vysokou úroveň výuky a výsledky studentů. Touto cenou chce podpořit tvůrčí úsilí studentů. 1. místo neuděleno, 2. místo Perla Kratochvílová, 3. místo – Nina Razímová a Jitka Havlanová.

/Cena Sdružení sympozia/
Sdružení sympozia rytého skla udělilo cenu za dlouhodobý přínos rytému sklu Jaroslavě Votrubové.

/Cena Petera Ratha/
Byla vyhlášena pro účastníky, jimiž jsou osobnosti z uměleckých profesí z jiných oborů než sklářských. Návrhy zhotovené známými umělci z České republiky, Rakouska a USA realizovali rytci této oblasti. Návrhy vytvořili:
– zpěvák a skladatel Jiří Suchý, CZ (realizace Rudolf Kment)
– Dough Heller, New York, USA, jeden z nejznámějších galeristů světa (realizace Marek Baláž)
– prof. Lore Heuermann, Vídeň, Rakousko, umělecká textilní batika; zakladatelka nyní velmi populární techniky vitrografie (realizace Zdeňka Slaninová)
– Dr. Cindy Lannarelli, vysokoškolská profesorka, Bridgewille, USA (realizace Perla Kratochvílová
– Monika Singer, designerka nábytku, Vídeň, Rakousko (realizace Jiří Carda)

– Gundi Dietz, věnuje se porcelánovým skulpturám, Rakousko (realizace Tomoko Sakai)

/Studentský program sympozia/
V době od 5. do 9. září pracovali vybraní studenti sklářských škol z České republiky, Německa i z dalších zemí na zvláštním studentském programu vyhlášeném Petrem Rathem. Svou tvorbu zaměřili na kombinaci technik rytí a malby skla. Kromě těchto vyhlášených cen vznikly také další unikátní rytiny. Autory jejich návrhů jsou výtvarníci humoristé Adolf Born (realizace Jan Lorenc), Jiří Slíva (realizace Arno Čančik), Jan Vobr (realizace Milan Baťka), a prof.Ronald Pennell z Anglie (realizace prof. Jiří Harcuba). Zásluhu na oživení výstavy prací účastníků sympozia kresleným humorem převedeným do rytiny měl především prof. René Roubíček, který se přípravě dlouhodobě věnoval. O průběhu sympozia byli zájemci informováni prostřednictvím médií (např. Radio Contakt Liberec, Radio Sever, Mladá fronta, Glassrevue aj.; sympozium natáčela během prvních dvou dnů také rakouská televize SAT 3).

Čtvrté Mezinárodní sympozium rytého skla finančně podpořili Město Kamenický Šenov, Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Preciosa, Sklářský ateliér Petra Ratha, vídeňská firma J.& L.Lobmeyr, Bayton, Zámek Bezdružice, dále Mea Nový Bor, Adem Prácheň, Ajeto Lindava a další sponzoři. Děkujeme nejen jim, ale také

všem, kteří měli na zdárné přípravě a průběhu 4. ročníku Mezinárodního sympozia rytého skla svůj podíl: výbor sympozia – ak. soch. P. Werner, Ing. P. Čech, H. Braunová, organizační tým Sdružení – Z. Andres, V. Dvořák, R. Hais, P.Jech st., P. Jech ml., Ing.R.Kirsch, PhDr. J. Polanecký, Mgr. O.Raiter, P. Rath, ak. mal. K.Rybáček, Mgr. M.Šeps, i mnozí další – zvláště odborní učitelé kamenickošenovské sklářské školy, prof. J. Harcuba, prof. René Roubíček, K. Ditterová, M. Horák, Z. Hovorka, R. Klinger, T. Kopalová, O. Malá, P. Slavík, H. Šrámková, manželé J. a J. Štrojsovi, M. Vojtíšková a další.

Milí čtenáři, nabízíme vám možnost seznámit se s děním sympozia nejen prostřednictvím vystavených exponátů, připravované besedy, ale také fotografií na stránkách Sdružení: www.engravedglass.cz.

Helena Braunová