Cena České sklářské společnosti

Česká sklářská společnost, která sdružuje sklářské pedagogy, vědce, výzkumníky, techniky a další odborníky převážně sklářského zaměření, podporuje rozvoj pokrokových způsobů výroby ve sklářství a vypsala u příležitosti konání 5. ročníku Mezinárodního symposia rytého skla sympozia tuto jednorázovou cenu.

/Poslání ceny/
Zvýšit zájem především mladších pracovníků v oboru rytí skla včetně studentů o užití nových technik, zvyšujících produktivitu práce, umožňujících vytváření nových a atraktivních dekorů a výrobků, odlišujících se od klasických vzorů.

/Udělení ceny/
Cena byla udělena tvůrci za výrobek, odpovídající nejvíce požadovaným kritériím, který vybere výběrová komise ČSS ve složení: ing.Petr Beránek, Vlastimil Dvořák, Rudolf Hais. Věcná cena – publikace „Historie sklářské výroby v českých zemích“ byla předána na slavnostním večeru dne 13. 9. 2008 zástupcem společnosti.

/Charakter ceny/
Cena se skládá z – diplomu, obsahujícího jméno odměněného a stručný důvod udělení ceny – souboru odborných knih „Historie sklářské výroby v českých

zemích“ – zveřejnění výsledku soutěže v časopise Sklář a keramik případně i v dalších mediích Cenu České sklářské společnosti získala Kim Song Mi z Jižní Korey, která v současné době studuje na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí.

/Cena zámku Bezdružice/
Cena zámku Bezdružice je určena všem účastníkům sympozia v souladu s jeho základní ideou „vyvolávat podněty k nové tvorbě v oboru rytí skla“. Cena v částce 1.000,- EUR bude udělena za objevování a hledání nových cest, nových technik a technologií ve využití rytí skla ve volné tvorbě. Cenu zámku Bezdružice získala za své dílo – soubor skleněných rytých obrazů „Pole“– výtvarnice Jitka Skuhravá. Čestným uznáním poroty byly oceněny výtvarnice Katharine Coleman z Anglie a studentka Jana Hejnyšová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí.

/Cena sklářského muzea/
Cena Sklářského muzea Kamenický Šenov byla určena pro všechny zájemce – s výjimkou profesionálních výtvarníků –, kteří v měsících červnu a červenci navštívili muzeum a vypracovali návrh na jeden ze dvou vystavených tvarů. Vzniklo celkem 45 návrhů, z nichž pouze jediný vytvořil dospělý návštěvník, ostatní zhotovily děti a mládež ve věku 3–17 let. Vybrané dva nejlepší návrhy – oba nakreslily děti ve věku 11 let Markéta

Strolená a Kryštof Špidlen – byly realizovány místními rytečkami Janou Švandrlíkovou a Lenkou Petříkovou a návštěvníkům muzea se představily v rámci výstavy děl účastníků sympozia.