Sdružení sympozia rytého skla Celý program by se měl stát něčím nezapomenutelným. Zmobilizujte vaši veškerou kreativitu a předveďte, jak se dá dělat nové ryté sklo. Dokažte, že je jako řemeslná a umělecká technika živé!

Komunikace a provedení vernisáže navrhujte, promýšlejte a koncipujte jako netradiční slavnost. Model chlebíčky, víno a jít domu na NOVU nepřípustný. v Kamenickém Šenově – již tradičně – vyhlašuje v rámci 5. ročníku mezinárodního sympozia tzv. STUDENTSKÝ PROGRAM. Mezi účastníky jsou do kategorie studentů – mladých výtvarníků vybráni studenti z šesti středních a dvou vysokých škol v České republice. Střední škola bude zastoupena vždy jedním vybraným studentem, vysoká škola dvěma účastníky. Jejich účast na sympoziu bude bezplatná.

Studenti budou v průběhu sympozia pracovat v prostorách kamenickošenovské sklářské školy na samostatném programu na téma „Moje modrá planeta“. Účastní se společné výstavy, na níž představí jednu svoji práci, kterou předají při registraci, případně ji dokončí v průběhu sympozia.

Vedením studentského programu je pověřen rytec skla a pedagog Jaroslav Šára.

/Pro účast na studentském programu byly osloveny následující školy/
VŠUP Praha, UJEP Ústí n/L., SUPŠS Kamenický Šenov, SUPŠS Železný Brod, SPŠS a VOŠ Nový Bor, SUPŠ Turnov, SPŠ a VOŠ Jablonec n/N., SUPŠS Valašské Meziříčí.

Ryté sklo je historicky spjato s luxusem. Současná hyperkonzumní společnost změnila chápání luxusu a investuje své prostředky do zdravého životního stylu, bezpečí nebo individualismu. Náročná umělecko-řemeslná tvorba je v tomto spektru vytěsněna do okrajových zájmů znalců nebo sběratelů.

/Cílem naší práce je/
– studie na téma introdukce rytého skla jako formy luxusu do širších společenských vrstev, se zachováním pokud možno vysokých estetických, uměleckých i řemeslných kvalit (myšlenka Bauhausu), které zahrnují inovativní tvarosloví, výborné zpracování a komunikativní prezentaci
– uvést ryté sklo v nových formách, významech a konotacích (např. vazba na funkci, materiálové kombinace, technologické inovace…) Studenti vysokých škol budou po seznámení s podnětem problém řešit individuálně, studenti škol středních ve dvojicích, příp. trojicích. Součástí práce na jednotlivých objektech budou i společné konzultace a příprava prezentace, adjustace a expozice, taktéž dočasná i dlouhodobá komunikace s recipienty.

/Požadavky/
Pro úspěšné zvládnutí úkolu je z časových důvodů nutná předběžná příprava formou ideových skic, na kterých bude postavena rozhodující část spolupráce. Studenti by měli mít připraveny návrhy (příp. formy, vlastní suroviny), nebo alespoň jasnou představu o tom, co chtějí tvořit. Pět dní se budou zabývat tvorbou nejen svých děl, ale i koncepcí a realizací společné expozice (I-Centrum – prostorové parametry upřesním), stejně jako prezentací (CV v digitální podobě) a formami komunikace s publikem. Projekt nekončí expozicí.

/Materiál/
– k dispozici budou tabule tmavého, svařečského skla
– další rozměrově nespecifikované tabulové sklo – foukané tvary ze Sklář. Atelieru Petera Ratha
– foukané i hutní tvary podle připravených návrhů a forem (sádra, papír..) v huti Ajeto Nový Bor (profily forem nabídnutých hutěmi budou zaslány přihlášeným studentům)

/Technologie/
– broušení, rytí, řezání, pískování, individuálně řez. vodním paprskem, hutní tvarování (individuálně), lehání v el. peci (výjimečně), lepení UV lepidlem, tiffany technika, k dispozici bude i kovodílna, modelovací hlína, sádra (nutno předběžně zažádat)… další technické a materiálové požadavky zasílejte na jaroslavsara@seznam.cz

/Propozice studentského programu/
Cílem studentského programu je návrh, realizace a prezentace materiálové studie (návrhu v reálu), na téma zavedení rytého skla jako formy luxusu do širších společenských vrstev, se zachováním vysokých estetických, uměleckých i řemeslných kvalit s důrazem na inovativní design, výborné zpracování, (bohužel limitované časem a prostředky) a komunikativní prezentaci. Měl by být zhmotnělou a náležitě podanou představou studenta, jak by se sklo mohlo dělat jinak a nově.

/Co budem řešit/
Studenti vysokých škol budou své návrhy realizovat individuálně, studenti škol středních ve dvojicích, příp. trojicích. Součástí práce na jednotlivých částech projektu budou i společné konzultace.

/Části projektu/
/1. Vlastní objekt zahrnující ryté sklo/ Pro úspěšné zvládnutí úkolu je z časových důvodů nutná předběžná příprava alespoň formou ideových skic, modelů atd. Studenti by měli mít připraveny návrhy (příp. formy, vlastní suroviny), nebo alespoň jasnou představu o tom, co chtějí tvořit, na čemž bude postavena rozhodující část spolupráce. Při použití specifických materiálů doporučuji zajistit si je předem! Bude k dispozici sklář. huť Ajeto v Novém Boru (pondělí 8.9., cca 3 hodiny!). Studenti se zájmem o využití musí mít připravenu formu, anebo skicu,

příp. střih (profil) tvaru (ve sklárně je asi 150 forem – možno použít). Pracovní čas bude limitován počtem zúčastněných studentů, proto nepočítejte s velkým množstvím suroviny ani prostoru u pece. Tvar by neměl přesáhnout výšku 30 cm. Tvorba z volné ruky z časových důvodů je nepřípustná. Dále budou k dispozici tabule tmavého, svařečského skla (vel.cca A4), další rozměrově nespecifikované tabulové sklo a nespecifikované foukané tvary ze Sklář. Atelieru Petera Ratha. tiffany technika, grafický lis a barvy, k dispozici bude i kovodílna, modelovací hlína, sádra (nutno předběžně zažádat), něco čtvrtek A4… – veškeré nutné prostředky pro vaši tvorbu si raději vezměte s sebou (skicáky, psací potřeby, nářadí..) další technické a materiálové požadavky zasílejte na jaroslavsara@seznam.cz

/2. Komunikace a prezentace/ Na společných konzultačních schůzkách navrhneme a rozplánujeme komunikační strategii. Jak oslovit, upozornit, zaujmout potenciální diváky. Výroba letáků (vitrografie), reklam a upoutávek na náš program. – vezměte s sebou vaše CV, příp. portfolio v digitální podobě!!!

/3. Adjustace a expozice/ Na společných konzultačních schůzkách navrhneme a rozplánujeme formy adjustace, konečné expozice a vernisáže a možné formy další komunikace s diváky. Vernisáž proběhne v sobotu 13. 9. odpoledne v Zelené Galerii. K dispozici jsou dvě místnosti.

Hlavní cca 8 x 4 m se dvěma výlohami, okno, vstupní dveře a dveře do zadní menší místnosti cca 4 x 4 m, 2 okna, dveře, umyvadlo. Výška stropů cca 3 m. Pod stropy jsou instalovány závěsné lišty. Vrtání i jiné zásahy do omítky nejsou možné. Výlohy jsou osazeny v podlaze a stropu mřížkou použitelnou k uchycení čehokoliv. Objekty by měly být nainstalovány tak, aby byly vidět i při uzavření galerie, tedy okny z ulice. Celý program by se měl stát něčím nezapomenutelným. Zmobilizujte vaši veškerou kreativitu a předveďte, jak se dá dělat nové ryté sklo. Dokažte, že je jako řemeslná a umělecká technika živé! Komunikace a provedení vernisáže navrhujte, promýšlejte a koncipujte jako netradiční slavnost. Model chlebíčky, víno a jít domu na NOVU nepřípustný.