Vážení hosté, milí účastníci
5. Mezinárodního sympozia rytého skla,

Sdružení sympozia rytého skla vám děkuje
za účast na 5. Mezinárodním sympoziu
rytého skla, které se konalo ve dnech
8.–13. září 2008. Věříme, že splnilo vaše
představy, a že vám setkání s mnoha
kolegy z různých zemí přineslo při
společných diskuzích, práci i zábavě
očekávané impulzy a podněty k zamyšlení
i tvorbě. Stále doplňované fotografie
na www.engravedglass.cz vám týden
v Kamenickém Šenově připomenou…

Pokud máte chuť podělit se s ostatními
o své názory a postřehy, zašlete je prosím
na e-mail sklářského muzea, zařadíme
je do rubriky „Ohlasy na sympozium“.
Děkuji vám, že svou tvorbou a zájmem
o rytinu napomáháte udržení této
nádherné techniky, kterou s láskou
nazýváme královnou v zušlechťovaném
skle.

Helena Braunová
jednatelka Sdružení sympozia rytého
skla, ředitelka Sklářského muzea
Kamenický Šenov

Sklářské muzeum
Osvobození 69
471 14 Kamenický Šenov
Tel./fax: 487 761 500,
487 767 206, 602 164 493
E-mail: muzeumskla@tiscali.cz