/DEMO/ Možnost aktivní demonstrace své umělecké a řemeslné dovednosti pro vybrané účastníky Mezinárodního ryteckého sympozia, účastníky studentské sekce mezinárodního ryteckého sympozia a pro další umělce a mistry rytého skla i další umělce, kteří chtěli prezentovat své rytecké umění před návštěvníky sympozia, nebo si s kolegy vyměnit své zkušenosti. Organizátoři umožnili zasednout k vyhrazenému ryteckému stroji nebo stolu a předvést svůj styl práce, postupy a výsledky.