/PROGRAM 7. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA RYTÉHO SKLA KAMENICKÝ ŠENOV 2017/ Se změnou organizačního teamu doznala změn i struktura a program Sympozia. Pro rozšíření cílových a zájmových skupin laické i odborné veřejnosti, vstřícnosti k různým požadavkům jednotlivých účastníků a programové pestrosti je Sympozium rozděleno do několika sekcí:1. ŘEMESLO A UMĚNÍ – účastnili se profesionální umělci a řemeslníci v počtu 19 osob vybraní na základě přihlášek zaslaných po obdržení open call a vybraných jury.

2. STUDENTSKÁ SEKCE – byla zaměřena na účast studentů středních a vysokých, tuzemských a zahraničních škol v počtu 9 osob. Profesní zaměření nebylo nutností, předpokládály se však pokročilé kompetence při práci se sklem, případně v umělecké sféře.

3. WORKHOPY – výběrem činností, jež oborově úzce souvisí s rytím a řezáním skla. Byly určeny jak volnočasová ativita pro účastníky sekce ŘEMESLO A UMĚNÍ, STUDENTSKÉ SEKCE, DEMO, veškeré návštěvníky Sympozia, žáky základních škol, základních uměleckých škol, středních i vysokých škol, pro nezaměstnané, laiky a hobby zájemce, principiálně pro všechny, kdo se chtěli nechat zasvětit do řemesla Rytí skla v krátkém časovém bloku.

4. VELETRH – byl zaměřen na prezentaci oboru Rytí a řezání skla, řemeslníků a živnostníků, studií, firem, producentů skla, materiálů a strojů, galeristů a kurátorů sbírek, škol a vzdělávacích institucí, taktéž k volnému nákupu a prodeji. Obsahoval moderované vstupy a videoprezentace registrovaných účastníků.5. DEMO – Aktivní účast – Demonstrace práce a procesu jednotlivými umělci a řemeslníky na určeném místě v určeném čase za účasti široké veřejnosti, nejlépe s vlastním vybavením. Osobní reklama.

6. HOST – Registrovaný účastník, jež obdržel svolení k prohlídce vybraných prostor a doprovodných akcí. Neučástní se prací.

7. TEORETICKÉ SYMPOZIUM – Odborné přednášky tematicky spřízněné a zaměřené na techniku Rytí a řezání skla

8. VÝSTAVA – Prezentace finálních prací účastníků sekcí ŘEMESLO A UMĚNÍ A STUDENTSKÁ SEKCE. Dokumentovaná katalogem.

9. PUTOVNÍ VÝSTAVA – Prezentace vzniklých děl v několika evropských galeriích po dobu tří let, do doby konaní 8. Sympozia v roce 2020.
Vernisáž výstavy (Muzeum) Organizátor si vyhradil právo ke změnám programu dle aktuálních potřeb.