/Mezinárodní rytecké sympozium/Profesionální pracovní setkání designérů, umělců a mistrů řemesla v oboru rytého skla v rámci 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově.Záměrem organizátorů bylo vytvoření jedinečné atmosféry kreativního tvoření a interakce, kontextu historie a současnosti místa konání i demonstrace současných idejí a postupů v tomto sklářském oboru.

V prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově vytvořili v termínu 11.–15. 9. 2017 všichni zúčastnění originální, autorské dílo s převahou techniky řezání nebo rytí skla. Účastníci této profesionální části sympozia si mohli přivézt již předem připravený materiál a na místě se věnovat výhradně řemeslnému zpracování díla. Zúčastnění tedy mohli jednak použít vlastní skleněnou surovinu na základě vybraného projektu nebo využijí surovinu nabídnutou organizátory. Díla vzniklá na sympoziu byla prezentována na pracovní výstavě ihned po skončení sympozia v Městském muzeu v Kamenickém Šenově. Následně díla putovala po výstavách v domácích odborných muzejních institucích po dobu tří let. Na základě uzavřené smlouvy se dílo následně stalo majetkem Sklářského muzea Kamenický Šenov, které se dlouhodobě odborně zabývá rytým sklem v českém i mezinárodním kontextu. Doplnila se tak rozsáhlá sbírka výsledků Mezinárodního ryteckého sympozia. Zájemci byli nominováni odbornou porotou a vyzváni na základě otevřené výzvy k zaslání vyplněné přihlášky a podkladů.

V ceně bylo zahrnuto:
– práce v dílnách SUPŠ sklářské Kamenický Šenov
– výstava ve Sklářském muzeu Kamenický Šenov
– uvedení v katalogu
– výtisk katalogu
– zastoupení na výstavě do roku 2020
– strava po dobu konání sympozia
– slideshow prezentace
– účast na hlavním a doprovodném programu sympozia