/Studentská sekce/Pracovní odborné setkání studentů středních odborných uměleckých škol, vyšších uměleckých škol, vysokých škol a univerzit z Česka a ze zahraničí.Vedle profesionálních designérů, umělců a mistrů řemesla v oboru rytého skla se zúčastnili v samostatné sekci studenti s vlastní tvorbou 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově. Zároveň se seznámili s osobnostmi oboru a jejich tvůrčími postupy. Záměrem organizátorů bylo vytvoření jedinečné atmosféry kreativního tvoření a interakce, kontextu historie a současnosti místa konání i demonstrace současných idejí a postupů v tomto sklářském oboru.

Cílem bylo v daném čase 11.–15. 9. 2017 v prostorách SUPŠ Sklářské Kamenický Šenov pod vedením zkušené odborné lektorky Susanne Kunkel vytvořit originální, autorské dílo, umělecký koncept nebo projekt s převahou techniky rytí skla. Studenti mohli v průběhu letních měsíců konzultovat své projekty, využít připravený materiál, nebo si přivézli svůj. Organizátoři podpořili svobodnou a živoucí tvorbu ovlivněnou místem a prostředím a byli proto nakloněni projektům, které využili již dopředu připravený materiál. Díla vzniklá na sympoziu byla prezentována na pracovní výstavě ihned po skončení sympozia v Městském muzeu v Kamenickém Šenově. Následně díla putovala po výstavách v domácích odborných muzejních institucích po dobu tří let. Na základě uzavřené smlouvy se dílo následně stalo majetkem Sklářského muzea Kamenický Šenov, které se dlouhodobě odborně zabývá rytým sklem v českém i mezinárodním kontextu. Doplnila se tak rozsáhlá sbírka výsledků Mezinárodního ryteckého sympozia. Zájemci byli nominováni odbornou porotou a vyzváni na základě otevřené výzvy k zaslání vyplněné přihlášky a podkladů.