/Studentská sekce/

Pracovní odborné setkání studentů středních odborných uměleckých škol, vyšších uměleckých škol, vysokých škol a univerzit z Česka a ze zahraničí.

Vedle profesionálních designérů, umělců a mistrů řemesla v oboru rytého skla se mohou studenti v samostatné sekci zúčastnit s vlastní tvorbou 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově. Zároveň se seznámí s osobnostmi oboru a jejich tvůrčími postupy. Záměrem organizátorů je vytvoření jedinečné atmosféry kreativního tvoření a interakce, kontextu historie a současnosti místa konání i demonstrace současných idejí a postupů v tomto sklářském oboru.

Cílem je v daném čase 11.–15. 9. 2017 v prostorách SUPŠ Sklářské Kamenický Šenov pod vedením zkušené odborné lektorky Susanne Kunkel vytvořit originální, autorské dílo, umělecký koncept nebo projekt s převahou techniky rytí skla. Studenti mohou v průběhu letních měsíců konzultovat své projekty, využít připravený materiál, nebo si přivézt svůj. Organizátoři podporují svobodnou a živoucí tvorbu ovlivněnou místem a prostředím a budou proto nakloněni projektům, které využijí již dopředu připravený materiál. Díla vzniklá na sympoziu budou prezentována na pracovní výstavě ihned

po skončení sympozia v Městském muzeu v Kamenickém Šenově. Následně budou díla putovat po výstavách v domácích odborných muzejních institucích a také budou po dobu tří let prezentována v zahraničí. Na základě uzavřené smlouvy se dílo následně stane majetkem Sklářského muzea Kamenický Šenov, které se dlouhodobě odborně zabývá rytým sklem v českém i mezinárodním kontextu. Doplní se tak rozsáhlá sbírka výsledků Mezinárodního ryteckého sympozia.

Zájemci budou nominováni odbornou porotou a vyzváni na základě otevřené výzvy k zaslání vyplněné přihlášky a podkladů. Složení poroty naleznete v přihlášce, jakož i další organizační informace, včetně termínů. Uzávěrka výzvy je prodloužena do 15. 7. 2017.

Administrativní poplatek: 400,-Kč/15,-eur

PŘIHLÁŠKA
PAYPAL (400,-Kč/15,-eur)


Účastnický poplatek