/7. mezinárodní sympozium rytého skla
v Kamenickém Šenově/
7. Mezinárodní sympozium rytého skla 2017 se koná v termínu 11.–17. 9. 2017. Na akci se budou podílet téměř dvě desítky výtvarníků, zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účast na sympoziu je proto považována za vysoce prestižní záležitost. Součástí sympozia jsou kromě sekce určené profesionálům rovněž další sekce studentská a řemeslná, určená pro rytce skla.Sympozium je určeno k propagaci tradice českého sklářství doma i v zahraničí a především k povzbuzení zájmu o ryté sklo jako velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství a především pro Kamenickošenovsko. V místě sympozia působí také nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci také podílí. Nejen její studenti mají možnost se seznámit s tvorbou světově známých výtvarníků, ale také se seznámit s mistry rytého skla udržující skvělou řemeslnou tradici nebo absolvovat odborné přednášky. Samotné teoretické sympozium přinese další odborné poznání českého rytého skla a také informace ze zahraničí o odborné dění v tomto oboru v muzeích, výzkumných institucí a rovněž u výrobců.Na sympozium budou navazovat v sobotu 16. 9. 2017 dny otevřených dveří Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově a významných sklářských firem, mezi něž patří např. Preciosa, a. s.
Letošní ročník je rozčleněn do sekcí:
Mezinárodní rytecké sympozium
Studentská sekce Mezinárodního ryteckého sympozia
Teoretické sympozium rytého skla
Doprovodný program:
DEMO
Fair and Trade / Veletrh
Workshopy
Noc skla a světla