/Teoretické sympozium rytého skla/ Teoretické sympozium je nedílnou a tradiční součástí 7. Mezinárodního sympozia rytého skla 2017. Setkání odborníků, muzejníků, kurátorů – teoretiků, spojujících zájem o techniku rytého skla, bylo koncentrováno do pátečního dne. Představilo se na něm 15 předních odborníků, zastupujících nejen domácí scénu, ale pocházejících i z Evropy a USA.Rovněž vyšel katalog 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově, v němž jsou teoretické stati uveřejněny ve zkrácené podobě, a to v českém a anglickém jazyce. Přičemž jednacím jazykem konference byla angličtina.

V průběhu sympozia konaného 11.–15. 9. 2017 v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov mohli účastníci teoretické části sympozia aktivně vstupovat do odborných diskusí a podílet se na dění.

Zájemci byli nominováni odbornou porotou a vyzváni na základě otevřené výzvy k zaslání vyplněné přihlášky a podkladů.