/Teoretické sympozium rytého skla/

Teoretické sympozium je nedílnou a tradiční součástí 7. Mezinárodního sympozia rytého skla 2017. Setkání odborníků, muzejníků, kurátorů – teoretiků, spojujících zájem o techniku rytého skla, je koncentrováno do pátečního dne. Představí se na něm 15 předních odborníků, zastupujících nejen domácí scénu, ale pocházejících i z Evropy a USA.

Anotace a následně prezentace budou zveřejněny na webových stránkách sympozia. Organizátoři připravují rovněž katalog 7. Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově, v němž budou teoretické stati uveřejněny ve zkrácené podobě, a to v českém a anglickém jazyce. Přičemž jednacím jazykem konference bude angličtina.

V průběhu sympozia konaného 11.–15. 9. 2017 v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov mohou účastníci teoretické části sympozia aktivně vstupovat do odborných diskusí a podílet se na dění.

Zájemci budou nominováni odbornou porotou a vyzváni na základě otevřené výzvy k zaslání vyplněné přihlášky a podkladů. Složení poroty naleznete v přihlášce, jakož i další organizační informace, včetně termínů.

Uzávěrka výzvy je prodloužena do 15. 7. 2017.

PŘIHLÁŠKA