/Fair and Trade/Veletrh/Místo pro profesionální setkání všech zájemců a milovníků rytého skla. Návštěvníci a účastníci 7. Mezinárodního sympozia rytého skla konaného 15.–16. 9 2017 v Kamenickém Šenově se seznámí s prezentacemi výrobců materiálů, technických pomůcek, skláren, sklářských studií, odborných škol, galerií a muzeí zaměřených na obor rytí skla. Akce posilovala výměnu názorů a zkušeností napříč oborem, podporuje prezentaci, iniciuje vytváření nových kontaktů, získávání informací, materiálů, posiluje přehled v produkci a v neposlední řadě také nabízí možnosti nákupu a prodeje.Vítáni jsou zástupci těchto odvětví:
– Technologie a materiály
– stroje, nářadí, suroviny
– Řemeslná studia a dílny
– Sklářské firmy a firmy zabývající se souvisejícími obory
– Vzdělávací instituce: odborné školy, muzea atp.
– Galerie (prodávající díla nebo zastupující umělce)
– Hobby

Instalace stánků:
Showroom 15. 9. 2017 8.00 – 13.00