/Workshopy/Unikátní možnost pro návštěvníky sympozia, zájemce o sklo, studenty a školy vyzkoušet si z různých pohledů práci se sklem. Workshopy byly zaměřené na dílčí dovednosti důležité pro práci se sklem. Praktické seznámení s různými materiály a technikami, které jsou bezprostředně spojené s uměleckým řemeslem rytí skla. Jednotliví lektoři kladli důraz na pochopení vztahů mezi hmotou, tvarem, linií a nástrojem. Pokud chce rytec skla dosáhnout jedinečnosti a kvality své práce, jistě se s těmito základními předpoklady střetne. Vhodné seznámení s tímto jedinečným oborem pro děti, žáky a studenty, absolventy i dospělé, rodiče, prarodiče, umělce i řemeslníky, zainteresované i laiky. Po seznámení s pravidly bezpečnosti se účastníci soustředili na zpracování konkrétního díla pomocí zvolené techniky, na konci celého procesu účastníci workshopu v rukách drželi jedinečný výtvor. Ve čtyřhodinovém bloku se mohli všichni zvídaví a tvořiví, nebo ti, kteří se chtěli uvolnit během kreativní práce, inspirovat a poučit zkušenostmi odborníků vedoucích workshopy – hvězd tohoto oboru.
Lektoři:
Jaroslava Votrubová Světově uznávaná sklářská výtvarnice, absolventka legendárního ateliéru skla prof. Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Sklářská výtvarnice je známá imaginativními obrázky svého fantazijního světa. Pomocí specifické techniky skleněné rytiny na přejímaném skle vytváří autorka jedinečné litofanie.
Klára Horáčková Pozoruhodná a mnohotvárná osobnost současného evropského sklářského výtvarnictví, pro niž se stala práce se sklem nekonečnou cestou invence a proměn uměleckého výrazu, aniž by opomíjela řemeslnou tradici českého skla. Po Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, na níž dlouhodobě pedagogicky působí v tamním Ateliéru skla.Jaroslav Šára Aktivně se účastní ryteckých sympozií v Kamenické Šenově od jeho počátků, kdy studoval sklářské odborné školy v Kamenickém Šenově a Novém Boru – obor rytí skla. Po studiu v Ateliéru přírodních materiálů na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se aktivně věnuje klasickému rytí a využití této techniky v designech současného nápojového skla, svítidel, architektury a dalších oblastí užitého umění a designu. Navazuje na bohatou regionální tradici českého skla a usiluje o jeho inovativní využití v nových uměleckých i technických souvislostech.

Věra Mauricová Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, v oddělení rytého skla pod vedením ak. mal. Josefa Kochrdy, pracovala ve sklářském průmyslu v oblasti výroby a vývoje. Stala se mimo jiné designérkou firmy Artěl Glass LLC. V roce 2000 založila firmu BERKANA, zabývající se zakázkovou výrobou ručního skla. Ve své tvorbě se snaží kombinovat tradiční řemeslo se současnými technologiemi a materiály.

Jaroslav Chramosta Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor plastické a plošné rytí kovů, a Vyšší odbornou školu v Jablonci nad Nisou, obor ražená a litá mince a medaile. Poté pokračoval v ateliéru Kov a šperk u profesora V. K. Nováka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své tvorbě propojuje více oborů. Jeho realizace se objevují v architektuře i veřejném prostoru. Zasahuje také do oblasti designu, aniž by opustil své těžiště v řemeslné tradici a volné tvorbě.

Libor Novotný Vystudoval obor broušeného skla na SUPŠS v Železném Brodě u Břetislava Nováka, následně obor broušeného skla u Antonie Jankovcové a obor tavené plastiky u Václava Machače na VOŠ v Novém Boru. V roce 2001-2002 působil jako zaměstnanec ve Studiu Lhotský. Od roku 2002 studoval bakalářský stupeň na Ateliéru volné grafiky na Institutu pro umělecká studia v Ostravě u prof. Eduarda Ovčáčka. Od roku 2005 magisterský stupeň na Ateliéru intermediálních forem u Doc. Petra Lysáčka . V roce 2009 – 2014 studoval doktorský program na oboru Vizuální komunikace u Doc. Daniela Hanzlíka na UJEP v Ústí na d Labem. Působí jako vyučující kresby na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde je asistentem ateliéru kresby. Od roku 2009 je asistentem na Katedře architektury na VŠB v Ostravě. Věnuje se kresbě, videu a v současné době především prostorovým objektům a intervencím ve veřejném prostoru. Je organizátorem festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka v Ostravě a v roce 2008 – 2014 provozoval s Janou Zhořovou exteriérovou Galerii kaluž zaměřenou na možnosti současného umění v pouličních podmínkách … v kaluži.
Pavel Vydra Mistr rytého skla. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově se celoživotně věnuje tomuto unikátnímu řemeslu. Nejen ve své volné tvorbě, ale také jako realizátor výtvarných návrhů sklářských výtvarníků. Své praktické zkušenosti předává také dalším zájemcům o tento obor. Účastní se ryteckého sympozia v Kamenické Šenově od jeho počátků.
Hanif Lehmann Malíř, ilustrátor a grafik od počátku devadesátých let, kdy vydal první knihu grafiky (1994), zaujal svým pohledem na
zpodobnění naší každodennosti. V roce 1996 vydává další knihu grafiky již ve vlastním nakladatelství widukind-press Dresden. Znalosti základů typografie a knižní produkce prohloubil u profesora Horsta Schustera. Od roku 1998 se věnuje vlastní tvorbě. Účastnil se množství výstav v Evropě.