Mezinárodní
sympozium
rytého skla
30. 5. – 5. 6. 2022