Dne 22. 3. 2019 MgA. Jaroslav Šára, DiS. rezignoval na post předsedy Spolku sympozia rytého skla, z.s.

 

Járo,

děkujeme za Tvou spolupráci – nejprve jako člena spolku (od r. 2013) a po předání funkcí ve výboru mladší generaci i za práci předsedy (od r. 2016).
Přejeme Ti na Tvé cestě hodně štěstí v realizaci osobních představ.

Spolek sympozia rytého skla, z.s.