Spolek sympozia rytého skla, z.s.
Vedení spolku:
Jana Hradcová
Dita Hálová
Členové spolku:
Helena Braunová
Pavel Čech
František Janák
Jitka Kamencová Skuhravá
Pavel Kopřiva
David Petr
Jaroslav Polanecký
Petr Stacho
Jaroslav Šára