V Kamenickém Šenově (zal. 1352), městě s dlouhodobou tradicí zušlechťování skla řezáním a rytím, v místě, kde vznikla nejstarší sklářská škola světa (zal.1856), a kde mnohá desetiletí působil vliv ateliéru Lobmeyr, byla založena nová tradice trienále Mezinárodních sympozií rytého skla.

Týdenní setkání umělců a řemeslníků přispívá svými možnostmi konfrontace tradičního způsobu rytí s novými postupy, vzájemným poznáním i výměnou zkušeností a diskuzemi o budoucí výtvarné orientaci této techniky k řešení otázky dalšího vývoje rytého skla. Program bývá členěn na část pracovní, kulturní a teoretickou. Pracovní část pobíhá v dílnách kamenickošenovské sklářské školy a Středního odborného učiliště sklářského v Novém Boru. Aktivní úcastníci si přiváží svá díla rozpracovaná i dokončená. Hotové exponáty jsou převzaty organizátory do výstavy, rozpracované a nově zhotovené předměty jsou realizovány v dílnách v průběhu pondělí až pátku. Výstava děl účastníku je zahájena v sobotu a ukončena k 31. 10. Autorské práce darované do sbírek sklářského muzea se stanou součástí stálé expozice. Teoretická část zahrnuje odborný seminář, jehož příspěvky jsou

publikovány ve vydávaném katalogu. Doprovodný kulturní program je určen především historikům, skl.odborníkum

a sběratelům, kteří tak mají možnost seznámit se s produkcí zdejších podniku a malých dílen, i s mnoha dalšími zajímavostmi.

Organizátorem setkání je Sdružení sympozií rytého skla, za spolupráce sklářské umělecko-prumyslové školy, města, sklářského muzea, Atelieru P.Ratha a členů České sklářské společnosti.

/Mezinárodní sympozia rytého skla/

Mezinárodní sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově jsou pořádána Městem Kamenický Šenov, Sklářským muzeem, Střední umělecko-průmyslovou školou sklářskou a Sklářským atelierem Petra Ratha od r.1996. V roce 1998 vzniklo Sdružení sympozia rytého skla, které je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob. Jeho posláním je ve spolupráci s ostatními subjekty zajišťovat přípravu a organizaci trienále Mezinárodních sympozií rytého skla v Kamenickém Šenově.

/Cíle sympozií/
– tvůrčí setkávání a spolupráce výtvarníků, řemeslníků, historiků, teoretiků a dalších odborníků
– vyvolávání nových podnětů v oboru rytého skla a diskuze o možnostech jejich realizace
– zvyšování zájmu o techniku zušlechťování skla rytím, zejména u studentů sklářských škol
– vytváření nových kontaktů, získávání nejlepších odborníků a institucí z České republiky a zahraničí ke spolupráci
– pořádání odborných seminářů
– vydávání publikací k jednotlivým ročníkům sympozií
– propagace sklářského průmyslu v regionu

První sympozium proběhlo v roce 1996 u příležitosti 140. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově -nejstarší sklářské školy ve světě- za účasti 88 výtvarníků, rytců, sklářských odborníků a dalších zájemců z deseti zemí světa. Výstava autorských prací byla instalována ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově v době od 27.září do 31.října 1996.

Druhé sympozium v roce 1999 bylo pod patronací české komise UNESCO uspořádáno u příležitosti 200. výročí

narození významného rytce skla Dominika Bimana. Podílelo se na něm 142 účastníků z jedenácti zemí. Výstava prací proběhla ve dnech 18. 9. – 21.10.1999 v nově rekonstruované budově Glassicenter v Kamenickém Šenově.

Na třetím sympoziu pořádaném v roce 2002 u příležitosti 650. výročí založení Kamenického Šenova za finanční podpory Evropské unie se setkalo 115 účastníků z České republiky, Austrálie, Estonska, Holandska, Japonska, Německa, Rakouska, Ruska, Velké Británie a Spojených států. Autorská tvorba byla prezentována ve Sklářském muzeu od 7. 9. do 31. 10. 2002.

Čtvrté sympozium proběhne ve dnech 5.–11. září 2005. Součástí všech ročníků sympozií se stal simultánně tlumočený odborný seminář o historii, současnosti i budoucnosti rytého skla, výstava prací účastníků, návštěva sklářských škol, ateliérů sklářských výtvarníků a firem v regionu, ale rovněž i koncert v kostele a různé kulturní a společenské programy. Průběh sympozií, přednesené referáty i vystavená díla jsou zdokumentována v katalozích a na videozáznamech jednotlivých ročníků.

/Díla darovaná účastníky do sbírek Sklářského muzea Kamenický Šenov se stala součástí zahraničních výstav/

1/ “Leidenschaft Glasschnitt – Generationen der Glasgravur versammelt zu Franz Wendlers 90. Geburtstag” ve Sklářském muzeu v Rheinbachu u Bonnu (6. 6.–21. 9. 2003)

2/ „Skleněný most/ Glasbrücke Kamenický Šenov –Weisswasser“ ve Sklářském muzeu ve Weisswasseru (27. 3.–31. 5. 2004)

Helena Braunová jednatelka Sdružení sympozia rytého skla