Mgr. Jakub Jelínek

MgA. Jana Hradcová
Svou výtvarnou dráhu započala studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (1993-1997), obor navrhování a tvorba skleněných figurek. Pokračovala na Fakultě umění a designu v Ateliéru grafického designu, UJEP v Ústí nad Labem (2001- 2006), pod vedením prof. akad. mal. Karla Míška, PhD. Studium si obohatila dvěma půl ročními stážemi v Krakově (PL) a Sydney (AU). V rámci doktorského studia získala 14 denní pobyt v New Yorku (US). Její tvorba se vyznačuje snahou

o maximální integraci informací a vytvoření srozumitelné vizuální složky designu. Soustavně se věnuje tvorbě edukativních a interaktivních pomůcek pro environmentální vzdělávání a osobnostní rozvoj. Znalost oboru skla jí pomáhá při smysluplné propagaci sklářských a keramických výtvarníků a při spolupráci na samostatných i souborných akcích – pracuje pro Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni, spolupracuje na výstavách a tiskovinách se Sdružením výtvarných umělců keramiků a na výstavách spolkových i jednotlivých členů: Stálá expozice sochaře a keramika Lubomíra Šilara ALTAMIRA – Městské muzeum v Lanškrouně, Anna Klimešová, 4D – Topičův salon v Praze, Miroslav Oliva – Andělům a kočkám, Chodovská Tvrz v Praze, 9. a 10. Keramické setkání Kolín, výstava Fenomén B k 130. výročí keramické školy Bechyně – Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, katalog IGS 2015 atd. Vytváří různé grafické výstupy pro prezentace sklářských výtvarníků a designérů, např. Zdeněk Lhotský a Studio Plechov, Jitka Kamencová Skuhravá, Jaroslav Skuhravý, Jan Frydrych, Zdeněk Štěpánek. Společně s Evou Fišerovou je spoluautorkou a kurátorkou putovního výstavního projektu Sousedé, přesahujícího z výtvarné do sociologické sféry. Rovněž pedagogicky působí v oblasti grafického designu.

BcA. Dita Hálová, DiS.
Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní v Praze-Holešovicích (1990-1994) a následně Střední průmyslové školy textilní řemesel a Vyšší odborné školy v Praze (1994- 1997) studovala v Ateliéru textilní tvorby u prof. ak. mal. Bohdana Mrázka (1998-2003) a v ateliéru přírodních materiálů u prof. ak. mal. Jaroslava Prášila (2003-2004) na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Teorie a dějiny

umění a nová média (SSZ) pod vedením prof. PhDr. PaedDr. Jindřicha Vybírala. Mimo vlastní práce oděvního designéra spoluorganizovala putovní česko-italské výstavy studentů a absolventů uměleckých škol (FUD UJEP, VŠUP, AVU, FAVU Brno, IPUS Ostrava). Výstavy se konaly na různých místech doma i v zahraničí – v Ústí nad Labem, Praze, Ostravě, Brescia a Mostar (2003-2006, 2008). Účastnila se několika dalších výstav, soutěží a módních přehlídek (nominace na TOP STYL DESIGNER, Styl a Kabo, BVV 2003 a 2004). Po dlouhou dobu se zapojovala do kurátorské činnosti v oblasti designu, v projektech a výstavách Muzea designu a galerie v Benešově u Prahy. Především spolupracovala s Design Cabinetem CZ na soutěži Národní cena za studentský design, spojené s mezinárodní putovní výstavou NEW G(O)ODS (2008-2011) a podílela se na velké mezinárodní soutěži firmy Grund, a. s. (členové výboru: Luigi Colani a Alessandro Mendini, 2008). Realizovala projekt Folklor žije! Folklórní stopy v současném návrhu visegrádských zemí (České centrum Praha, Stockholm, Bratislava) a další menší výstavy a projekty. Od roku 2009 pracuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (UPM). Teoreticky a organizačně se podílí na výstavách současného skla, keramiky a porcelánu v UPM, např. Hledání skla (UPM stálá expozice, 2010), Všechno nejlepší! (UPM stálá expozice, 2011), VIP Glass – Výsledky IGS 2012 v Novém Boru (UPM výstavní sál, 2012). Jako kurátorka uspořádala retrospektivní výstavy v sále UPM: P.RADA! Parada!, Pravoslav Rada – keramická práce (2011), OHEŇ / HLÍNA / LED, Václav Šerák a žáci (2014 a 2017 Galerie umění
v Karlových Varech). Organizovala výstavy např. v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni, pobočka Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (2014), samostatné výstavy (Bohumil Dobiáš st., Bohumil Dobiáš ml., Pravoslav Rada) a Fenomén B výstavního projektu k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni. Ve spolupráci s UPM realizuje samostatné výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) včetně produkce katalogů, např. Jindřiška Radová – Rabasova Galerie v Rakovníku (2016), Anna Klimešová – Topičův salon v Praze (2016), Zdeněk Manina – Nová síň v Praze (2017), a mnoha dalších autorů: Šárka Radová, Miroslav Oliva, Vladimír Uhlík i kolektivní výstavy současné české keramické plastiky ve spolupráci se SVUK: Artceramics (Novoměstská radnice v Praze, 2013), Keramika setkání Kolín (2012, 2015), Keramická plastika Kadaň atd. Organizačně se podílela na Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni (2008-2016) a na výstavních expozicích soch Letní keramická plastika (2008-2011). Zapojuje se do propagace a vzdělávání v oblasti silikátů, a to nejen v rámci své práce v UPM. Stala se spoluautorem a realizátorem internetových prezentací: www.designcabinet.cz, www.artceramics.cz, www.keramicka-plastika.cz, www.sympozium-bechyne.com, www.miroslavoliva.cz, www.vaclavserak.cz atd.

Kateřina Vondráčková