MgA. Jaroslav Šára, DiS.
Aktivně se účastní ryteckých symposií od jeho počátků, kdy studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově (1995-1999) a Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru (1999-2002), obor rytí skla. Po studiu v ateliéru přírodních materiálů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2002-2009, prof. ak. mal. Jaroslav Prášil) se věnuje klasické sklářské technice rytí. Využívá tuto techniku v designech současného nápojového skla, svítidel a v realizacích pro architekturu. Navrhuje i do

dalších oblastí užitého umění a designu skla. Ve své umělecké tvorbě navazuje na bohatou regionální tradici. Zároveň usiluje o inovativní využití techniky rytého skla v nových souvislostech. Věnuje se též pedagogické činnosti, a to jak ve svém studiu, tak v institucích jako Pilchuck Glass School nebo Corning Museum of Glass a další. Jeho tvorba je prezentována na významných oborových výstavách doma i v zahraničí. V roce 2016 absolvoval studijní pobyt v čínském sklářském centru. Účastnil se 11. Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2012 v Novém Boru.

MgA. Jana Hradcová
Svou výtvarnou dráhu započala studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (1993-1997), obor navrhování a tvorba skleněných figurek. Pokračovala na Fakultě umění a designu v Ateliéru grafického designu, UJEP v Ústí nad Labem (2001- 2006), pod vedením prof. akad. mal. Karla Míška, PhD. Studium si obohatila dvěma půl ročními stážemi v Krakově (PL) a Sydney (AU). V rámci doktorského studia získala 14 denní pobyt v New Yorku (US). Její tvorba se vyznačuje snahou

o maximální integraci informací a vytvoření srozumitelné vizuální složky designu. Soustavně se věnuje tvorbě edukativních a interaktivních pomůcek pro environmentální vzdělávání a osobnostní rozvoj. Znalost oboru skla jí pomáhá při smysluplné propagaci sklářských a keramických výtvarníků a při spolupráci na samostatných i souborných akcích – pracuje pro Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni, spolupracuje na výstavách a tiskovinách se Sdružením výtvarných umělců keramiků a na výstavách spolkových i jednotlivých členů: Stálá expozice sochaře a keramika Lubomíra Šilara ALTAMIRA – Městské muzeum v Lanškrouně, Anna Klimešová, 4D – Topičův salon v Praze, Miroslav Oliva – Andělům a kočkám, Chodovská Tvrz v Praze, 9. a 10. Keramické setkání Kolín, výstava Fenomén B k 130. výročí keramické školy Bechyně – Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, katalog IGS 2015 atd. Vytváří různé grafické výstupy pro prezentace sklářských výtvarníků a designérů, např. Zdeněk Lhotský a Studio Plechov, Jitka Kamencová Skuhravá, Jaroslav Skuhravý, Jan Frydrych, Zdeněk Štěpánek. Společně s Evou Fišerovou je spoluautorkou a kurátorkou putovního výstavního projektu Sousedé, přesahujícího z výtvarné do sociologické sféry. Rovněž pedagogicky působí v oblasti grafického designu.

BcA. Dita Hálová, DiS.
Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní v Praze-Holešovicích (1990-1994) a následně Střední průmyslové školy textilní řemesel a Vyšší odborné školy v Praze (1994- 1997) studovala v Ateliéru textilní tvorby u prof. ak. mal. Bohdana Mrázka (1998-2003) a v ateliéru přírodních materiálů u prof. ak. mal. Jaroslava Prášila (2003-2004) na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Teorie a dějiny

umění a nová média (SSZ) pod vedením prof. PhDr. PaedDr. Jindřicha Vybírala. Mimo vlastní práce oděvního designéra spoluorganizovala putovní česko-italské výstavy studentů a absolventů uměleckých škol (FUD UJEP, VŠUP, AVU, FAVU Brno, IPUS Ostrava). Výstavy se konaly na různých místech doma i v zahraničí – v Ústí nad Labem, Praze, Ostravě, Brescia a Mostar (2003-2006, 2008). Účastnila se několika dalších výstav, soutěží a módních přehlídek (nominace na TOP STYL DESIGNER, Styl a Kabo, BVV 2003 a 2004). Po dlouhou dobu se zapojovala do kurátorské činnosti v oblasti designu, v projektech a výstavách Muzea designu a galerie v Benešově u Prahy. Především spolupracovala s Design Cabinetem CZ na soutěži Národní cena za studentský design, spojené s mezinárodní putovní výstavou NEW G(O)ODS (2008-2011) a podílela se na velké mezinárodní soutěži firmy Grund, a. s. (členové výboru: Luigi Colani a Alessandro Mendini, 2008). Realizovala projekt Folklor žije! Folklórní stopy v současném návrhu visegrádských zemí (České centrum Praha, Stockholm, Bratislava) a další menší výstavy a projekty. Od roku 2009 pracuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (UPM). Teoreticky a organizačně se podílí na výstavách současného skla, keramiky a porcelánu v UPM, např. Hledání skla (UPM stálá expozice, 2010), Všechno nejlepší! (UPM stálá expozice, 2011), VIP Glass – Výsledky IGS 2012 v Novém Boru (UPM výstavní sál, 2012). Jako kurátorka uspořádala retrospektivní výstavy v sále UPM: P.RADA! Parada!, Pravoslav Rada – keramická práce (2011), OHEŇ / HLÍNA / LED, Václav Šerák a žáci (2014 a 2017 Galerie umění
v Karlových Varech). Organizovala výstavy např. v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni, pobočka Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (2014), samostatné výstavy (Bohumil Dobiáš st., Bohumil Dobiáš ml., Pravoslav Rada) a Fenomén B výstavního projektu k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni. Ve spolupráci s UPM realizuje samostatné výstavy členů Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) včetně produkce katalogů, např. Jindřiška Radová – Rabasova Galerie v Rakovníku (2016), Anna Klimešová – Topičův salon v Praze (2016), Zdeněk Manina – Nová síň v Praze (2017), a mnoha dalších autorů: Šárka Radová, Miroslav Oliva, Vladimír Uhlík i kolektivní výstavy současné české keramické plastiky ve spolupráci se SVUK: Artceramics (Novoměstská radnice v Praze, 2013), Keramika setkání Kolín (2012, 2015), Keramická plastika Kadaň atd. Organizačně se podílela na Mezinárodním sympoziu keramiky v Bechyni (2008-2016) a na výstavních expozicích soch Letní keramická plastika (2008-2011). Zapojuje se do propagace a vzdělávání v oblasti silikátů, a to nejen v rámci své práce v UPM. Stala se spoluautorem a realizátorem internetových prezentací: www.designcabinet.cz, www.artceramics.cz, www.keramicka-plastika.cz, www.sympozium-bechyne.com, www.miroslavoliva.cz, www.vaclavserak.cz atd.

Susanne Kunkel
Po absolvování Akademické střední školy se Susanne rozhodla pro Vysokou školu technického skla v německém Hadamaru a stala se nejlepší studentkou a absolventkou v provincii Hessen. Poté nastoupila do sklářského studia na Institutu výtvarného umění (IKKG) a v červenci 2016 získala titul bakalář výtvarného umění. V současné době studuje v magisterském studijním programu MFA na IKKG. V posledních letech získala stipendia na Corning Museum of Glass ve Spojených státech amerických a na Bild-Werk Frauenau v Německu,

což jí umožnilo zdokonalovat své technické znalosti. Paralelně se studiem se věnuje praxi a spolupracuje se sklářskou firmou na uměleckých realizacích. O prázdninách se účastní jako asistentka různých vzdělávacích programů a může si užívat spolupráce s kreativními lidmi z celého světa. Ve své vlastní tvorbě se soustřeďuje na vlastnosti a vzhled skla – jeho ovlivňování, zdůrazňování a kombinování s jinými materiály. Inspiraci a náměty čerpá ze svého zájmu o politiku a dění ve své zemi i v zahraničí, dotýká se rychlého tempa předávání informací v novinách i jejich obsahu. Vytváří díla, do nichž se promítá plynutí času, politického dění, rozhořčení lidí i vlastní sebereflexe. Přístup Susanne Kunkel ke sklu provází experimentování a hravost, spojené se zkoumáním unikátních vlastností skla v jeho různých fázích.

Kristýna Venturová
Po úspěšném absolvování Střední umělecké školy Václava Hollara (2009–2013) v Praze pokračuje ve studiu v ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Doc., Ak. Soch. Ronyho Plesla (2013–současnost). V letním semestru ve třetím ročníku studovala v rámci tříměsíční výměnné stáže na Toyama City Institute of Glass Art v Toyamě v Japonsku (duben–červen 2016). Během studií se také podílela na Mezinárodním sklářském sympoziu jako astistentka

slovinské výtvarnice Tanji Pak (2015) a absolvovala kurz rytí u MgA. Jaroslava Šáry ve firmě Kolektiv v Novém Boru. Dlouhodobě ji inspiruje japonská kultura a estetika především díky – pro japonsko příznačné – čistotě formy, citlivému způsobu vnímání a použití jednotlivých materiálů. Svou tvorbou se mnohy pokouší nalézt paralely mezi českou a japonskou kulturou. Jindy se více zaměřuje na zkoumání přírodních struktur, které následně převádí do skla. Skrze svou tvorbu chce ukázat věci, které divák zná či předpokládá, že je zná a jsou pro něho samozřejmé, v novém kontextu, aby se mohl na chvíli zastavit a podívat se na ně tak, jako by je viděl poprvé. Její díla byla vystavena na řadě domácích i zahraničních výstav – London Design Festival, Londýn (2014,2015); Designblok, Praha (2014, 2015); Galerie NIKA, Praha (2014); (A)VOID Floating Gallery, Praha (2015); Galerie Glasimo, Praha, (2015); záměk Pillnitz, Drážďany (2015); ZIBA, Praha (2015); Palazzo Clerici, Miláno (2016), Bienále studentského designu, Brno (2016); Pasáž českého designu, Praha (2016–2017); Czech Design Week, Praha (2016); Pilsen Design, Plzeň (2016).