Pondělí 13. 9.
– registrace v informační kanceláři v GLASSiCENTRU
– zahájení v kině Hvězda
v Kamenickém Šenově
– občerstvení
– návštěva Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (dále SUPŠS)
– setkání v restauraci U Tůmů
v Kamenickém Šenově

pracovní program (SUPŠS) – po dobu celého týdne 8.00–19.00, v pátek do 15.00 přestávka na oběd 12.30–14.00

Kulturní program
Úterý 14. 9.
– prezentace sklářských škol (v SUPŠS)Den otevřených dveří v SUPŠS
– večerní koncert v kostele Narození Sv. Jana Křtitele

Středa 15. 9.
/9.00–12.30/
seminář (přednášky max. 20 min.),přestávka na oběd
/14.00–18.00/
seminář, souběžně proběhne i prezentace výtvarníků – (slide show, max. 10 min.): E. Eisch, V. Jelínek,U. Merker a další

Čtvrtek 16.9.
– celodenní zájezd do Harrachova, odjezd v 7.00 z K. Šenova, návrat do 22.00 hod.
– návštěva Železného Brodu, Harrachov – prohlídka sklárny, kaple Harrachů, výstava, sklářské muzeum, odhalení pamětní desky na rodném domě D. Bimana aj.

Pátek 17. 9.
– dopoledne návštěva vybraných domácích dílen rytců
– odpoledne tavení skla dřevem v lesní huti v Nové Vsi

Sobota 18. 9.
– dopoledne individuální program dle nabídky
/15.00/
vernisáž výstavy v GLASSiCENTRU
/18.00/
slavnostní ukončení sympozia, společenský večer s tancem

Neděle 19. 9.
– odjezd z Kamenického Šenova, pro zájemce nabízí Společnost D. Bimana v Harrachově několikadenní program