Neděle 7. 9.
/12.00–18.00/

registrace v informační kanceláři
v infocentru v Zelené galerii proti
Sklářskému muzeu

Pondělí 8. 9.
/9.00–18.00/

registrace v informační kanceláři
v infocentru v Zelené galerii proti
Sklářskému muzeu
/9.00–15.30/
předání dovezených hotových
prací ve Sklářském muzeu
/11.30–13.00/
Oběd v restauraci „U Tůmů“
/13.30/
zahájení ve Vzdělávacím centru Městského
úřadu v Kamenickém
Šenově (budova Městského úřadu),
informace o průběhu sympozia
a organizačních záležitostech, raut
/15.00–18.00/
práce studentů ve sklárně AJETO
v Novém Boru
/15.30/
prohlídka dílen Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (dále SUPŠS)

/19.00/
seznamovací „Bierparty“ ve
Sklářském ateliéru Petra Ratha
/pracovní program dílny SUPŠS/
úterý – čtvrtek 8:00 – 18:00 hodin
(obědy v restauraci „U Tůmů“ od 11.30, nejpozději do 14.00)

Doprovodný program
Úterý 9. 9.

/8.30–12.30/
exkurze do sklářských firem:
8.30–10.30 Sklárna Jílek 1905
11.00–11.45 Preciosa-Lustry
Kamenický Šenov
/13.00–14.00/
Oběd v restauraci „U Tůmů“
/14.00–15.00/
vernisáž výstavy F.Wendlera
ve Sklářském muzeu
/15.15–17.30/
prezentace autorských prací účastníků
sympozia ve Vzdělávacím centru /19.00/
koncert pěveckého sboru Camella
v kostele Sv.Jana Křtitele

Středa 10. 9.
/8.30–18.00/

exkurze autobusem:
8.30–10.30 TGK Skalice
11.00–14.00 AJETO Lindava,
možnost práce na huti (pod
dohledem sklářů), oběd
/14.30–15.15/
firma Šiler Česká Kamenice
(řezání vodním paprskem)
/15.30–16.30/
dílna A.Čančika v Polevsku
/19.00–20.30/
panelová diskuze o současnosti
a budoucnosti rytého skla ve
Vzdělávacím centru

Čtvrtek 11. 9.
/16.00/

odevzdání hotových prací
ve Sklářském muzeu
/7.30/
výlet do Jablonce nad Nisou: 7.30 Odjezd od Tavby
Kamenický Šenov
9.30–11.15 návštěva Střední průmyslové
školy v Jablonci nad Nisou, pro skupinu účastníků workshopu glyptika – návštěva
mincovny (max.9 osob !)
11.30–13.00 oběd

/13.15–16.00/
návštěva Muzea – expozice skla,
bižuterie, výstava oděv a jeho doplněk
/18.30–22.00/
Program v huti a restaurantu AJETO
Nový Bor

Pátek 12.9.
/8.30–18.00/

odborný seminář v kině Hvězda
18.15 Odchod v průvodu k Panské skále
19.00 Večerní program u Panské skály

Sobota 13.9.
/8.00–14.00/

volný program
/14.00/
vernisáž výstavy prací účastníků
sympozia ve Sklářském muzeu
/18.00/
Slavnostní ukončení sympozia,
společenský večer s tancem
v restauraci „U koně“ na Práchni

Neděle 14.9.
Odjezd z Kamenického Šenova

Workshopy
1. textilní dílna
2. glyptika – šperk
3. vitrografie

Změna programu vyhrazena.