Výstavy byly v rámci sympozia hned tři: Pocta Franzi Wendlerovi a výstava prací účastníků sympozia ve Sklářském muzeu a výstava studentských prací v Zelené galerii naproti muzeu.

Nedávno zesnulý Franz Wendler byl pokračovatelem linie rytého skla, která představuje naprostou elitu tzv. klasické rytiny a je nesmírně příjemné vidět jeho dílo v kontextu vystavených děl účastníků sympozia. Teze o vrcholném mistrovství a hledání nových možností rytého skla (zejména v rámci studentského programu vedeného J. Šárou) ožívají v sympatické konfrontaci, která je stejně osvěžující jako potřebná. Je nutné zdůraznit, že vystavená díla vznikala různým způsobem. Některé vystavené exponáty byly přivezeny již hotové (což je při jejich náročnosti pochopitelné), jiné byly instalovány doslova na poslední chvíli těsně po jejich dokončení v dílnách šenovské školy. Tím je dán charakter expozice, která ovšem díky tomu získala na dynamičnosti a rozmanitosti. Smysl sympozia – zachování kontinuity, otevřenost novým podnětům a setkání lidí, kterým v (nejen) rytém skle o něco jde – se pak ve výstavách zhmotňuje více než dostatečně. (J.Polanecký,výňatek z článku pro Keramiku a sklo).

Výstava „Pocta Franzi Wendlerovi“

Franz Wendler se narodil 6. června 1913 v Mnichově. Pocházel ze sklářské rodiny, což bylo určující pro jeho pozdější povolání rytce skla. Po studiu na reálce v České Lípě nastoupil do učení ve firmě pana Markowského ve Skalici. Věnoval se především historizujícím dekorům od biedermeieru, přes historismus až k secesi a Art Decu, ale vytvářel také vlastní soudobé dekory. V roce 1936 se osamostatnil a založil vlastní ryteckou dílnu v Novém Boru. Po návratu z druhé světové války začínal pracovat opět jako rytec nejprve v Bedburgu v Německu, v roce 1950 přesídlil do Rheinbachu u Bonnu. Tam již působila řada jeho krajanů, převážně z Kamenického Šenova. Od roku 1963 postupně realizoval svoji představu vytvářet ryté unikáty pro uměnímilovné zákazníky a sběratele. Ve vybraných sklářských hutích nechával zhotovovat dle svých vzorů malé série skleněných výrobků, které dekoroval originálními návrhy.

Za svého působení vytvořil Franz Wendler řadu hodnotných prací, od reprezentativních darů pro státní představitele až po skvosty doplňující kolekce soukromých sbírek a muzeí. Životní dílo tohoto vynikajícího sklářského výtvarníka prezentují také exponáty ve Sklářském muzeu v Rheinbachu. Výběr z nich představuje tato výstava, doplněná rytinami ze soukromých sbírek rodin Meurer a Unterbusch z Německa.

Jedno ze svých posledních děl věnoval Franz Wendler kamenickošenovskému Sklářskému muzeu. Kamenický Šenov, partnerské město Rheinbachu, rád a často navštěvoval a měl zde mnoho přátel. I ve svém vysokém věku se zúčastnil trienále Mezinárodních sympozií rytého skla.

Projekt Pocta Franzi Wendlerovi byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.